HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tuyển sinh Liên hệ: Mr Mạnh: 0989531733 hoặc 02463258761
VIDEO - CLIP
THÔNG TIN CHI TIẾT
Đề án nâng cấp trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô
Sự cần thiết phải nâng cấp trường TCKT xe-máy Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kỹ Thuật Ô Tô.

Hội đồng thẩm định Đề án Trường cao đẳng

     

     

 

      Đề án nâng cấp trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô

 

MỤC LỤC

Trang

Chương 1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CẤP TRƯỜNG TCKT XE-MÁY TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT ÔTÔ      

3

1. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực các ngành công nghệ, kỹ thuật của  Quân đội và các địa ph­ương

3

1.1. Thực trạng lực lượng nhân viên kỹ thuật quân sự và nguồn nhân lực của địa phương

3

1.2. Định hướng phát triển nguồn nhân lực liên quan đến ngành nghề dự kiến đào tạo

4

1.3. Những căn cứ pháp lý để nâng cấp Trường TCKT Xe-Máy thành Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ôtô

4

2. Khái quát về đào tạo nhân lực của ngành nghề  dự kiến đào tạo

5

2.1. Tổng quan về tình hình giáo dục đào tạo tại khu vực trường đóng quân

6

2.2. Thực trạng ngành nghề dự kiến đào tạo

7

2.3. Khái quát thực trạng Trường TCKT Xe-Máy

9

Chương 2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Tên trường

10

 

10

2. Trụ sở

10

3. Mục tiêu nâng cấp trường

10

4. Phương án nâng cấp Trường Trung cấp Kỹ thuật Xe-Máy

10

5. Chức năng, nhiệm vụ Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ôtô

12

6. Dự kiến quy mô đào tạo

13

7. Dự kiến cơ cấu tổ chức quản lý trường

16

Chương 3. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Quy hoạch tổng thể xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang, thiết bị Trường

17

17

2. Định hướng sơ bộ về phát triển trường trong tương lai

17

3. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên của Trường và lộ trình thực hiện

17

4. Xây dựng nội dung chương trình đào tạo

18

5. Giải pháp cụ thể về tài chính

18

5.1. Tài chính cho các chương trình mục tiêu và các chi phí sự nghiệp khác

18

5.2. Nhu cầu tài chính cho xây dựng cơ bản

18

5.3. Đánh giá hiệu quả

18

   

 


 

 

      

           
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 


 

Nguồn tin : Cao Đẳng Ô Tô     Ngày đăng tin : (14/05/2013)
Các bài viết liên quan khác
TRA CỨU ĐIỂM THI
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Đang truy cập : 12
 Tổng lượt truy cập : 664036
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT ÔTÔ
 
Địa chỉ: Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội
 
Điện thoại: (04) 63 258 761     -     Fax: (04) 63 258 761
 
Website: http://caodangoto.edu.vn