HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tuyển sinh Liên hệ: Mr Mạnh: 0989531733 hoặc 02463258761
VIDEO - CLIP
THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ
(17/03/2014)
Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 2 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
(15/05/2013)
Luật Giáo dục của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam SỐ 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
(15/05/2013)
Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục
(15/05/2013)
Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp
(15/05/2013)
Ban hành quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp
(15/05/2013)
Ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp
(15/05/2013)
Về việc ban hành “Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”
(15/05/2013)
Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 7 (Từ ngày 05 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2005)
(15/05/2013)
Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo
(15/05/2013)
Ban hành Điều lệ trường cao đẳng
(15/05/2013)
Sửa đổi bổ xung một số điều của Luật giáo dục Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009
(15/05/2013)
Nguyễn Văn Hợp/KH-CN Sưu tầm và chỉnh sửa
Back1 - 2Next
TRA CỨU ĐIỂM THI
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Đang truy cập : 7
 Tổng lượt truy cập : 663994
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT ÔTÔ
 
Địa chỉ: Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội
 
Điện thoại: (04) 63 258 761     -     Fax: (04) 63 258 761
 
Website: http://caodangoto.edu.vn